0 W koszyku: 0 pozycji o wartości 0 $

Centrum serwisowe AVIS Electronics

Name*
Your E-mail*
Message*

Wysyłanie do centrum serwisowego

Nieustannie pracujemy nad poprawą jakości sprzętu AVEL, ale czasami jakiś sprzęt się psuje.

Nasze centrum serwisowe zajmuje się sprawami związanymi z wadliwym działaniem sprzętu AVEL, jego serwisem gwarancyjnym lub pogwarancyjnym.

Gwarancja, wymiana i zwrot towaru

1.Gwarancja

1.1. Gwarancja na sprzedany towar oznacza jego bezpłatną naprawę lub wymianę na podobny produkt, w przypadku niemożności naprawy lub rozwiązania Umowy oraz zwrot pieniędzy za towar.

1.2. Okres gwarancji na każdą pozycję towaru wskazany jest w karcie gwarancyjnej i liczony jest od dnia wydania Towaru Kupującemu.

1.3. Serwis gwarancyjny towarów, na które gwarancja wspierana jest przez producenta, odbywa się w wyspecjalizowanych serwisach.

1.4. W przypadku zakupu towaru w postaci podzespołów Sprzedawca gwarantuje sprawność każdego z podzespołów z osobna, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakość ich wspólnej pracy. Jeżeli w wyniku oględzin towaru zostanie stwierdzone, że jego wady powstały wskutek okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, kupujący zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy koszty przeprowadzenia oględzin, a także koszty magazynowania i transportu towaru związane z jego wykonaniem. Kupujący ma prawo zakwestionować rozstrzygnięcie takich oględzin w sądzie.

1.5. W przypadku ustalenia przez Producenta innych (krótszych) okresów gwarancji na komponenty i komponenty towaru (lub braku gwarancji) obowiązują warunki gwarancji ustalone przez Producenta. Okres świadczenia gwarancyjnego ustalany jest zgodnie z Kartą Gwarancyjną dla każdej sztuki Towaru.

1.6. Produkt zostaje przyjęty do serwisu gwarancyjnego w takiej samej kompletności, w jakiej został zakupiony.

1.7. W celu wykonania serwisu gwarancyjnego Towaru Kupujący musi dostarczyć następujące dokumenty: wniosek, oryginały dokumentów płatniczych, kopię dowodu tożsamości.

1.8. Towar do serwisu gwarancyjnego przyjmowany jest na podstawie wypełnionej sformalizowanej karty towarzyszącej, na której wskazano nazwę towaru i jego wadę. Załączony arkusz jest wypełniony i podpisany przez Kupującego w dziale gwarancyjnym. Na towar przyjęty do naprawy gwarancyjnej Kupującemu wystawiany jest formularz zamówienia podpisany przez dział gwarancyjny.

1.9. Serwis gwarancyjny realizowany jest poprzez sprawdzenie zgłoszonej niesprawności towaru oraz w przypadku stwierdzenia wadliwości, przeprowadzenie naprawy gwarancyjnej (konserwacji).

2. Wymiana, zwrot towaru, zwrot pieniędzy

2.1.W przypadku chęci zwrotu lub wymiany produktu wysokiej jakości (bez wad) zakupionego w sklepie internetowym aviselectronics.pl i dostarczonego do Ciebie kurierem:

Masz prawo odmówić przyjęcia zamówionego towaru w dowolnym momencie przed jego otrzymaniem, a po jego otrzymaniu - w ciągu siedmiu dni.

Zwrot towaru odpowiedniej jakości jest możliwy pod warunkiem zachowania jego nienaruszonego stanu, bez śladów użytkowania, a także dokumentu potwierdzającego fakt i warunki zakupu określonego towaru.

2.2. Wadliwy produkt

Produkt o nieodpowiedniej jakości oznacza produkt, który jest wadliwy i nie może zapewnić odpowiednich właściwości użytkowych. Różnica w projekcie lub elementach konstrukcyjnych od podanych w opisie na stronie nie jest wadą lub brakiem funkcjonalności produktu.

Wygląd i kompletność towaru, a także kompletność całego zamówienia, odbiorca musi sprawdzić w momencie odbioru towaru. Po otrzymaniu towaru reklamacje z tytułu wad zewnętrznych towaru, jego ilości, kompletności i prezentacji nie będą uwzględniane.

Login to your personal account

Forgot your password?