0 W koszyku: 0 pozycji o wartości 0 $

WARUNKI GWARANCJI

AVEL gwarantuje, że wszystkie oferowane produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Karcie Gwarancyjnej swojego produktu.

Podstawowy okres gwarancji:

Telewizory (m.in. seria Wodoodporna, seria zwykła i Smart) – 24 miesiące

Pozostałe produkty elektroniczne – 12 miesięcy

Akcesoria, które wchodzą w skład dostawy naszego produktu, jeśli ich wymiana nie wiąże się z demontażem produktu:
– urządzenia do zdalnego sterowania, baterie, akumulatory, lampy oświetleniowe
– zasilacze, ładowarki
– kable połączeniowe, anteny i adaptery, mikrofony
– futerały, torby – 6 miesięcy

Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży. Jeżeli nie można ustalić daty sprzedaży, okres gwarancji liczony jest od daty produkcji oznaczonej na plombie gwarancyjnej.

Okres gwarancji na panele LCD/LED stosowane we wszystkich produktach AVEL wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Jakość płaskich paneli stosowanych w produktach AVEL odpowiada (lub przekracza) klasie II międzynarodowej normy ISO 13406-2.

Aby uzyskać usługę, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta: poprzez e-mail aveltele@gmail.com.

Niniejsza gwarancja przyznaje Ci określone prawa, ale możesz mieć także inne prawa, które różnią się w zależności od kraju w UE.

Gwarancja, wymiana i zwrot towaru

1.Gwarancja

1.1. Gwarancja na sprzedany towar oznacza jego bezpłatną naprawę lub wymianę na podobny produkt, w przypadku niemożności naprawy lub rozwiązania Umowy oraz zwrot pieniędzy za towar.

1.2. Okres gwarancji na każdą pozycję towaru wskazany jest w karcie gwarancyjnej i liczony jest od dnia wydania Towaru Kupującemu.

1.3. Serwis gwarancyjny towarów, na które gwarancja wspierana jest przez producenta, odbywa się w wyspecjalizowanych serwisach.

1.4. W przypadku zakupu towaru w postaci podzespołów Sprzedawca gwarantuje sprawność każdego z podzespołów z osobna, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakość ich wspólnej pracy. Jeżeli w wyniku oględzin towaru zostanie stwierdzone, że jego wady powstały wskutek okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, kupujący zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy koszty przeprowadzenia oględzin, a także koszty magazynowania i transportu towaru związane z jego wykonaniem. Kupujący ma prawo zakwestionować rozstrzygnięcie takich oględzin w sądzie.

1.5. W przypadku ustalenia przez Producenta innych (krótszych) okresów gwarancji na komponenty i komponenty towaru (lub braku gwarancji) obowiązują warunki gwarancji ustalone przez Producenta. Okres świadczenia gwarancyjnego ustalany jest zgodnie z Kartą Gwarancyjną dla każdej sztuki Towaru.

1.6. Produkt zostaje przyjęty do serwisu gwarancyjnego w takiej samej kompletności, w jakiej został zakupiony.

1.7. W celu wykonania serwisu gwarancyjnego Towaru Kupujący musi dostarczyć następujące dokumenty: wniosek, oryginały dokumentów płatniczych, kopię dowodu tożsamości.

1.8. Towar do serwisu gwarancyjnego przyjmowany jest na podstawie wypełnionej sformalizowanej karty towarzyszącej, na której wskazano nazwę towaru i jego wadę. Załączony arkusz jest wypełniony i podpisany przez Kupującego w dziale gwarancyjnym. Na towar przyjęty do naprawy gwarancyjnej Kupującemu wystawiany jest formularz zamówienia podpisany przez dział gwarancyjny.

1.9. Serwis gwarancyjny realizowany jest poprzez sprawdzenie zgłoszonej niesprawności towaru oraz w przypadku stwierdzenia wadliwości, przeprowadzenie naprawy gwarancyjnej (konserwacji).

2. Wymiana, zwrot towaru, zwrot pieniędzy

2.1.W przypadku chęci zwrotu lub wymiany produktu wysokiej jakości (bez wad) zakupionego w sklepie internetowym aviselectronics.pl i dostarczonego do Ciebie kurierem:

Masz prawo odmówić przyjęcia zamówionego towaru w dowolnym momencie przed jego otrzymaniem, a po jego otrzymaniu - w ciągu siedmiu dni.

Zwrot towaru odpowiedniej jakości jest możliwy pod warunkiem zachowania jego nienaruszonego stanu, bez śladów użytkowania, a także dokumentu potwierdzającego fakt i warunki zakupu określonego towaru.

2.2. Wadliwy produkt

Produkt o nieodpowiedniej jakości oznacza produkt, który jest wadliwy i nie może zapewnić odpowiednich właściwości użytkowych. Różnica w projekcie lub elementach konstrukcyjnych od podanych w opisie na stronie nie jest wadą lub brakiem funkcjonalności produktu.

Wygląd i kompletność towaru, a także kompletność całego zamówienia, odbiorca musi sprawdzić w momencie odbioru towaru. Po otrzymaniu towaru reklamacje z tytułu wad zewnętrznych towaru, jego ilości, kompletności i prezentacji nie będą uwzględniane.

Login to your personal account

Forgot your password?